SLL-Consulting Oy

Osa liiton toiminnasta kanavoituu sen täysin omistaman palveluyhtiön SLL Consulting Oy:n kautta. Yhtiö harjoittaa jäsenliikkeitä tukevaa kaupallista toimintaa kuten niiden johtamisjärjestelmien hallinnointia, koulutusta, yhteismarkkinointia yms.