Johtamisärjestelmä

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä on Turvaurakoitsijat ry:n jäsenliikkeilleen kehittämä selainpohjainen johtamisjärjestelmäkokonaisuus. Järjestelmä on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018. Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluva aineisto pohjautuu Turvaurakoitsijat ry:n ja sen eri yhteistyökumppaneiden tuottamiin aineistoihin, joiden pohjalta se on muokattu ja jalostettu turvaurakoitsijoiden käyttöön soveltuvaksi kokonaisuudeksi.

Tekijänoikeudet aineistoon on Turvaurakoitsijat ry:llä ja sen luvaton lainaaminen on kiellettyä. Järjestelmissä mukana olevilla yrityksillä on toimipaikkakohtainen käyttöoikeus aineistoon. Käyttöoikeus ei anna yritykselle oikeutta käyttää aineistoa kuin yhdessä, Turvaurakoitsijat ry:lle ilmoitetussa käyttöpaikassa. Yrityksen tulee olla mukana järjestelmässä kaikkien turvaurakointia harjoittavien toimipaikkojensa osalta.

Käyttöoikeus ei anna yritykselle oikeutta ottaa järjestelmän ohjeista tai lomakkeista kopioita tai tulosteita muuta kuin toimipaikassa tarvittavaa käyttöä varten. Yrityksellä ei ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan kolmannelle eikä oikeutta luovuttaa aineistoa tai sen osia kolmannelle.

Mikäli yritys eroaa tai erotetaan järjestelmästä, kaikki tiedostot, kopiot ja tulosteet on palautettava Turvaurakoitsijat ry:lle ja kaikki järjestelmiin viittaavat tunnusmerkit yrityksen ulkoasussa, lomakkeissa tms. on poistettava viipymättä.

Johtamisjärjestelmän teknisestä ja tietojärjestelmien toiminnasta vastaa: Arter Oy:n IMS.

Aineiston sisällöstä, ylläpidosta ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa: Turvaurakoitsijat ry.