Turvaurakoitsijat ry

Turvaurakoitsijat ry perustettiin 1970, jolloin sen nimi oli Suomen Lukkoseppäliikkeiden Liitto. Perustamiskokoukseen lähetettiin kokouskutsu 5.3.1970. Vuonna 1995 nimi muutettiin Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry:ksi Vuonna 2019 järjestön nimi muutettiin nykyiseksi Tuvaurakoitsijat ry:ksi brändiuudistuksen yhteydessä. Turvaurakoitsijat ry on nykyään yli 80 kokonaisvaltaista turvaurakointia ja lukkoliiketoimintaa harjoittavan yrityksen muodostama toimialajärjestö, joka edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin. Turvaurakoitsijat ry valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa kaikkea epätervettä toimintaa turvallisuusalalla.Olemme Suomen Yrittäjien (SY) jäsenjärjestö.

Lue historiastamme lisää tästä. Katso tästä video 50-vuotiseen historiaamme!

Olemme on Suomen Yrittäjien (SY) jäsenjärjestö.

Turvaurakoitsijat ry

Käyntiosoite: Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki
Puhelin: 029 007 4920
sähköposti: ona(at)turvaurakoitsijat.fi

Toimitusjohtaja:

Ona Gardemeister
puh. 044-7333 114
sähköposti: ona(at)turvaurakoitsijat.fi

Missio, visio ja arvot

Missio: haluamme olla turvallisuuden edelläkävijä, johtava asiantuntijaverkosto ja alan kokoava voima. Haluamme edistää turvallisuusalan yritysten ja kansalaisten turvallisuutta

Visio: uskomme, että tulevaisuus on turvallinen, koska pidämme siitä huolta. Historiasta nykypäivään, huomisesta tulevaisuuteen.

Arvot: jäsenlähtöisyys, vastuullisuus, luotettavuus, ammattitaito

Yhteistyöllä tulevaisuuteen – myös kansainvälisesti

Meillä on oma merkittävä roolimme yhteisten asioiden kehittelyssä ja eteenpäin viemisessä. Asiantuntemustamme on käytetty ja käytetään turvallisuusalan lainsäädännön ja määräysten valmistelussa. Mielipidettämme kysytään alaan liittyvissä merkittävissä asioissa.. Toimimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden, poliisin ja alan muiden järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Pohjoismaisten veljesjärjestöjen yhteistyöelimenä toimii aktiivisesti Nordkey. Eurooppalaisessa mitassa yhteistyötä harjoitetaan European Locksmith Federationin puitteissa. Se järjestää vuosittain mittavia turvallisuusalan konventioita. Turvaurakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Ona Gardemeister on ollut ELF:n sihteerinä vuodesta 2003.

Neuvontaa jäsenille ja asiakkaille

Toimistoltamme annetaan jäsenille maksutta asiantuntevaa neuvontaa turvallisuusalan ja yritystoiminnan ongelmiin. Säännöllisillä jäsentiedotteilla informoidaan alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Opastusta saavat myös alan palvelujen käyttäjät, erityisesti turvallisuusalalla noudatettavasta kauppatavasta, palveluista ja tuotetarjonnasta.

Kehitämme ja koulutamme alalla

Kehitämme ja ylläpidämme jäsenliikkeiden muuttuviin tarpeisiin selainpohjaista turvaurakoitsijan johtamisjärjestelmää, joka noudattaa kansainvälisiä laatu-, ympäristö-, ja työterveys- ja työturvallisuusstandardeja ja kattaa jäsenliikkeiden koko toiminnan lukituksesta varusteasennuksiin ja laajoihin integroituihin kiinteistöjen suojaus- ja valvontajärjestelmiin. Julkaisemmne ohjeistuksia turvallisuuspalvelujen käyttäjille ja kerromme monin tavon turvallisuudesta ja turvasuojauksesta. Järjestämme jäsenyrityksillemme erilaisia koulutuksia ajankohtaisista aiheista useimmiten webinaarien muodossa. Kurssien ohjelmat käsittelevät yritystoimintaa, lainsäädäntöä, sopimusjuridiikkaa, työturvallisuusasioita, ym.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Olemme olleet jo reilun 30 vuoden ajan kehittämässä alan ammatillista koulutusta. Työn tuloksena lukitus- ja turvajärjestelmäasentajan (entinen lukkosepän ammattitutkinto) ammattitutkinnosta on muodostunut arvostettu ammattitutkinto ja lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneista henkilöistä laaja-alaisia, rakenteellisen suojauksen ja valvontajärjestelmien ammattilaisia.

Monessa mukana

Tekninen toimikunta seuraa tiiviisti alan teknistä kehitystä. Koulutustoimikunta seuraa ja vaikuttaa alan koulutukseen ja työvoimatarjontaan. Turvaurakkaryhmä laatii ja kerää dokumentaatiota turvaurakkaan liittyviin dokumentteihin.