Palvelut yrityksille

Turvaurakoitsijhat ry:n jäsenliike on luotettava kumppani sen kaikkein tärkeimmän turvaamiseen. Jäsenliikkeemme rakenteellisen turvallisuuden ja valvontajärjestelmien taitajana arvioi omaisuuteesi ja kotiisi kohdistuvat turvallisuusriskit ja löytää niihin oikeat ratkaisut. Jäsenliikkeemme asiakkaana olet hyvissä käsissä.

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja

Turvallisuuteen liittyvät ratkaisut kehittyvät kaiken aikaa. Turvaurakoitsijasi tietää, mitkä ratkaisut sopivat parhaiten juuri sinun tarpeisiisi. Ammattilainen osaa valita oikeat lukitus- ja turvallisuusjärjestelmäratkaisut, ja neuvoa myös muissa omaisuuden ja henkilöiden suojaamiseen liittyvissä asioissa. Palvelunamme on sinun turvallisuutesi.

Luotettavaa palvelua

Turvaurakoitsijalt ry:n jäsenliike on kehityksessä mukana. Turvaurakoitsijat ry tiedottaa ja kouluttaa jäseniään ja pitää siten jokaisen turvaurakoitsijan mukana alan kehityksessä. Käytössämme oleva ISO 9001:2015 laatu- sekä ISO14001:2015 ympäristö- ja OHSAS 18001 turvallisuusjärjestelmät takaavat toiminnan korkean laadun ja jatkuvan kehityksen.

Valvottua turvallisuutta

Turvaurakoitsijan toimintaa valvovat Turvaurakoitsijat ry:n lisäksi poliisihallitus, Abloy Oy sekä Finanssiala ry (FA). Näiden tahojen hyväksynnät kertovat asiakkaalle ammattitaidon lisäksi turvaurakoitsijan luotettavuudesta sekä toiminnan jatkuvasta seurannasta ja kehittämisestä.

Luotettavuuden tunnuksena on poliisin myöntämä turvasuojaajakortti. Se on turvaurakoitsijan jokaisella asentajalla ja lukkosepällä – ja aina mukana asennustehtävissä. Kortin haltijan tausta on selvitetty, ja kortti myönnetty vain nuhteettoman taustan omaavalle. Turvasuojaajakortti on voimassa määräajan, jonka jälkeen sitä on haettava uudelleen. Vuodesta 2019 lähtien kaikilla turvaurakoitsijaliikkeillä on myös turvallisuusalan elinkeinolupa, joka omalta osaltaan varmistaa toiminnan turvallisuuden.

Abloy-valtuutettu lukkoliike on monipuolisin ja luotettavin kiinteistöjen lukituksen ja avainten toimittaja. Abloy-valtuutuksen saanut lukkoliike täyttää tiukat turvallisuus- ja ammattitaitovaatimukset ja on näiden perusteella hyväksytty toimittamaan Abloy-tuotteita ja palveluja korkean turvallisuustason avainjärjestelmiin. Vaatimusten täyttämistä valvotaan vuosittain.

Finanssiala ry:n (FA) hyväksymä rikosilmoitinliike tarkastetaan mm. vakavaraisuuden, osaamisen, tietoturvajärjestelyjen sekä henkilökunnan luotettavuuden osalta. Hyväksytyn rikosilmoitinliikkeen toimintaa seurataan vaatimusten jatkuvan täyttämisen varmistamiseksi. Hyväksyntä on määräaikainen, ja se tulee hakea uudelleen määräajan umpeuduttua.

Turvaurakoitsijat jäseniä löydät ympäri maata. Lähes sata viisikymmentä täyden palvelun turvaurakoitsijaa toimipisteineen palvelevat Hangosta Kemijärvelle ja Vaasasta Kiteelle. Turvaurakoitsijat ry:n jäsenyys on merkki hyvästä palvelusta, ympäri maan.

Jäsenliikkeittemme yhteystiedot löydät etusivulta. Voit myös ottaa meihin yhteyttä. Ohjaamme sinut mielellämme oman paikkakuntasi turvaurakoitsijan luo.

Valtuutettu lukitus- ja turvallisuusalan liike

Pientaloyhtiöissä, kerrostaloissa, toimisto- ja liikerakennuksissa sekä muissa suurehkoissa kiinteistöissä yksittäiset lukot muodostavat suuremman kokonaisuuden, sarjalukoston, jossa on eritasoisia avaimia erilaisin aukaisuominaisuuksin.

Lukkojärjestelmän tiedot säilytetään lukostokaaviossa, jonka tietoja hyväksi käyttäen lukostoon voidaan myöhemmin asukkaiden muuttaessa tai muusta syystä tehdä muutoksia ja täydennyksiä.

Lukkojen valmistajat ja maahantuojat myöntävät lukkoliikkeille valtuutuksia. Valtuutus tarkoittaa, että lukkoliike on saanut tarvittavan tuotekoulutuksen ja että sillä on käytössään lukoston muutostöihin välttämättömät lukostokaaviot. Sana ”valtuutettu” ei ole suojattu käsite. Kuka tahansa voi kutsua itseään valtuutetuksi lukkosepäksi tai yritystään valtuutetuksi lukkoliikkeeksi.

Monet näin myös tekevät. Käsitettä Abloy-valtuutettu voi käyttää vain Abloyn valtuuttama lukkoliike. iLOQin valtuutusta voi käyttää mainonnassaan vain iLOQin hyväksymä lukkoliike jne.

Jos yksittäisen lukon sarjamuutos tehdään ilman lukkokaaviota, seurauksena saattaa olla, että uusi avain ei käykään kaikkiin niihin paikkoihin, joihin alkuperäinen sopii. Asiantuntemattoman työn seurauksena saattavat olla myös virheaukaisut: muutettuun lukkoon sopivat muutkin kuin oma avain.

Päivystys

Monilla jäsenliikkeillä on oma päivystysnumeronsa, joista saat palvelua kiireellissä tapauksissa 24/7.

Vakuutusyhtiöiden vaatimukset

Rakenteellisesta murtosuojauksesta on Finanssiala ry (FA) julkaissut ohjeen, jossa esitetään hyvälle murtosuojaukselle joukko vaatimuksia. Ohjeessa rakennukset ja huoneistot jaetaan murtoriskialttiuden mukaan erilaisiin murtosuojaustasoihin. Vaativinta suojausta edellytetään kello- ja kultasepänliikkeissä.

Jotkut vakuutusyhtiöt antavat vakuutusmaksuissa pienen alennuksen, jos suojaus täyttää murtosuojeluohjeen vaatimukset. Joillakin yhtiöillä ei peritä korvauksen omavastuuosaa, jos huoneisto suojauksesta huolimatta joutuu murron kohteeksi.

Kaikki Turvaurakoitsijat ry:n jäsenliikkeet hallitsevat murtosuojausohjeen soveltamisen.

Lukitus- ja turvallisuusmääräykset

Viranomaismääräykset eivät aseta vaatimuksia lukituksen laadulle. Määräyksillä pyritään varmistamaan lähinnä se, että huoneistosta päästään poistumaan hätätapauksessa.

Paloturvallisuudesta on Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa annettu määräyksiä, jotka koskevat myös lukitusta. Paloteknisesti osastoivat ovet asettavat lukoille ja heloille erityisvaatimuksia.

Poistumisturvallisuutta koskevat määräykset asettavat ovien lukitukselle ja ovien avattavuudelle omia vaatimuksia. Lukituksen on estettävä luvaton kulkeminen, mutta sallittava poistuminen hätätapauksissa.

Lisäksi lukituksen on otettava huomioon muutkin käyttäjät kuin tilan haltijat, mm. huoltoyhtiö, energia- ja puhelinoperaattorit, lehdenjakaja, postinkantaja, poliisi ja isännöitsijä.

Vakuutusyhtiöiden hyväksyminen

Vakuutusyhtiöt, toisin sanoen Finanssiala ry (FA) tutkii, testaa ja myöntää hyväksymisiä lukoille, lukkoseppäliikkeille, rikosilmoitusten siirtolaitteille, rikosilmoitinliikkeille, rikosilmoitinkeskuksille ja hälytyskeskuksille.

Rakennuslukot ja riippulukot jaetaan muroturvallisuutensa eri luokkiin. Lukot testataan VTT:llä. Erilaisten rasituskokeiden lisäksi niiden on läpäistävä lukkoseppämestareiden tiirikointi- ja avausyritykset.

Vakuutusyhtiöiden hyväksymät lukkoliikkeet ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää liiketapaa ja murtosuojausohjeita sekä käyttämään vain hyväksyttyjä laitteita. Lukkoliikkeen palveluksessa on oltava sekä ammattitutkinnon että vakuutusyhtiön kokeen suorittanut lukkoseppä.

Lukitus- ja turvajärjestelmäasentaja ja lukkoseppämestari

Lukkosepän ammattinimike ei ole suojattu. Kuka tahansa voi nimittää itseään lukkosepäksi ja ryhtyä myymään lukkoja. – Näin myös tapahtuu valitettavan usein.

Lukitus- ja turvajärjestelmäasentajia koulutetaan ammattiin oppisopimuskoulutuksella, jonka perusteella he pystyvät selvittämään asiakkaan turvallisuuspalvelun tarpeen ja kustannukset, tarjoamaan eri vaihtoehtoja, asentamaan toimivan kokonaisuuden eri käyttöympäristöihin sekä antamaan laitteiden ja järjestelmien käyttökoulutusta. Jo yli 30 vuodan ajan entiset ukkoseppäoppilaat, nykyiset lukitus- ja turvajärjestelmäasentajaoppilaat ovat voineet osoittaa ammattitaitonsa opetusviranomaisten hyväksymässä ammattitutkinnossa. Ammattitutkinnon lisäksi he syventävät taitojaan laitevalmistajien erityskoulutuksella.

Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon suorittaja pystyy kartoittamaan ja arvioimaan omaisuuden suojeluun liittyviä rikosturvallisuusriskejä ja turvallisuustarpeita ja osaa valita oikeat tavat ja järjestelmät turvasuunnitelmaan. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät lukituksen ja sähköisten turvallisuusjärjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja työnjohtotehtävissä. He hallitsevat turvaurakointiliikkeen sisäisiin ja asiakastietoihin liittyvät turvallisuusjärjestelmät ja -menetelmät sekä turvalliset viestintätekniikat.