Turvallisuusalan elinkeinolupa

Turvallisuusalan elinkeinolupa (entinen vartioimisliikelupa) laajentui vuoden 2017 alusta kattamaan koko yksityisen turvallisuuspalveluiden alan. Vartioimisliiketoiminnan lisäksi turvasuojaustoiminnasta ja järjestyksenvalvontatoiminnasta tuli luvanvaraista. Jokaisella turvasuojausalan yrityksellä, joka suorittaa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, tulee olla voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa. Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät käsittävät mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestelmien, kulunvalvontajärjestelmien ja hälytysjärjestelmien asentamisen, muuttamisen ja korjaamisen (niihin liittyviä kaapelointitöitä lukuun ottamatta).

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, LYTP

Turvasuojaustoiminta tarkoittaa ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista. Tämä tarkoittaa sitä, että aina, kun tilataan korjaus,- asennus- tai muutostyö lukitus-, kulunvalvonta-, ja hälytysjärjestelmiin, tehtävän suorittavalla yrityksellä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa ja työtä suorittavalla henkilöllä turvasuojaajakortti.

Vastaava hoitaja on turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevaa henkilö, joka vastaa siitä, että luvan haltijan toimintaa tai liikettä hoidetaan LYTP:n säännösten mukaisesti. Jokaisessa turvaurakointiliikkeessä on oltava vähintään yksi vastaava hoitaja, jolla tulee olla tehtävään säädetty tutkinto suoritettuna. Poikkeuksena ovat pienet, alle viisi henkeä työllistävät, ainoastaan turvasuojaustoimintaa harjoittavat yritykset, joiden vastaaville hoitajille riittää yli kolmen vuoden työkokemus alalta. Tosiasiassa lähes poikkeuksetta kaikissa Turvaurakoitsijat jäsenliikkeissä on erikoisammattitutkinnon (Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto tai lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto) suorittanut vastaava hoitaja.

Poliisin sivuilta voi tarkistaa kaikki elinkeinoluvanhaltijat: Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijat.

Turvasuojaajakortti

Asiakkaan kannattaa aina pyytää nähtäväksi turvasuojaajakorttia, kun henkilö tulee asentamaan lukitus- ja turvalaitejärjestelmiä, sillä voimassa oleva kortti on tae lainmukaisesta toiminnasta.

Kaikilla turvaurakointiliikkeen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka suorittavat hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä tulee olla voimassa oleva turvasuojaajakortti. Näitä tehtäviä ovat sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen. Siten kaikilla lukkosepillä ja turvalaitejärjestelmäasentajilla kortti on lain mukaan oltava. Turvasuojaajan on pidettävä kortti hyväksymistä edellyttävissä turvasuojaustehtävissä mukanaan ja esitettävä se pyydettäessä toimeksiantajan edustajalle, turvasuojaajan työnantajalle, muulle työhönsä liittyvälle henkilölle sekä valvontaviranomaiselle (poliisilaitoksen tai poliisihallituksen edustajalle).

Mitä sitten turvasuojaajaksi hyväksyminen vaatii?

Turvasuojaajan on oltava turvasuojaustehtäviä suorittava, vähintään 18 vuotta täyttänyt, hänet tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja hän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva turvasuojaajaksi. Poliisilaitos hyväksyy turvasuojaakorttihakemuksen ja kortti on voimassa enintään viisi vuotta. Turvasuojaajakortti on aina sidoksissa työnantajayritykseen, mikäli turvasuojaaja vaihtaa työpaikkaa, on vanha kortti mitätöitävä ja uusi haettava uuden työnantajan yhteystiedoin.

Luvanvaraiset turvasuojaustehtävät

Katso tästä ajantasainen lista luvanvaraisista turvasuojaustehtävistä.

Luvanvaraiset turvasuojaustehtävät