Jäsenyys

Turvaurakoitsijat ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi päästä säännöissä ja Turvaurakoitsiat ry:n vuosikokouksen tarkemmin määräämillä ehdoilla, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa turvaurakointia ja turvallisuusalan vähittäismyyntiä.

Jäseneksi hyväksyttävältä edellytetään rehellisyyttä, tunnollisuutta, vilpittömyyttä ja ammattitaitoa, joka on osoitettu edellä tarkoitetussa yritystoiminnassa. Yhdistyksen varsinaiset ja yhteistoimintajäsenet ottaa ja erottaa hallitus.

Vapaamuotoinen jäsenhakemus tehdään kirjallisesti ja sen liitteeksi tulee toimittaa pyydettävät dokumentit, kuten mahdolliset liikevaihtotiedot ym.Näin saatuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina.

Jäsenhakemuksen tutkii ja ratkaisee hallitus. Hallitus hyväksyy jäsenyyden vuoden koeajalla.

Jäsenmaksut perustuvat liikevaihtoon ja toimipisteiden lukumäärään, näet jäsenmaksuluokat alta.
Hae jäsenyyttä lähettämällä sähköposti: ona@turvaurakoitsijat.fi

Jäsenyydestä on paljon hyötyä:

 • Jäsenpalvelu ja tiedotus ajankohtaisista asioista: Sähköpostitiedotteet tärkeistä asioista säännölliesti, 4 kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen lehti, Facebook-sivut, kotisivut, Instagram, LinkedIn-sivut
 • Pääsy Turvaurakoitsijat ry:n johtamisjärjestelmään, jossa on mm. sertifioitu laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ml. sisäinen ja ulkoinen auditointi
 • Puhelin- ja sähköpostineuvonta työlainsäädännössä ja sopimusoikeudessa sekä kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa ym.
 • Osallistuminen alan yhteisten asioiden hoitoon ja vaikuttaminen alan kehitykseen Turvaurakoitsijat ry:n eri toimielimissä
 • Turvarakoitsijat ry on edustettuna lukuisissa alan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä, joista jäsenet saavat ensimmäisenä raportit
 • Osallistuminen järjestämäämme ajankohtaiseen koulutus- ja kehitystoimintaan
  • laki- ja sopimuskoulutus
  • liikkeenjohdollinen koulutus
  • taloudellinen koulutus
  • yrittäjyyskoulutus
  • jäsenten työntekijöille tuotekoulutusta yhdessä yhteistoimintajäsenten kanssa
  • webinaarit ajankohtaisista aiheista
 • Osallistuminen jäsenyritysten yhteismarkkinointiin, jäsenluettelo, pöytäkalenteri, kotisivut, Facebook, Instagram, LinkedIn
 • Turvaurakan hankintajärjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa (esim. tarjousasiakirjat)
 • Verkostoituminen kollegoiden ja muiden alan vaikuttajien kanssa
 • Asiakirjamallit: neuvonta ja apu eri tilanteissa
 • Jäsenyritysten yleinen edunvalvonta, jäsenyritysten asioiden edistäminen julkisella sektorilla
 • Vaikuttaminen kauttamme yrittäjäjärjestöissä, esim. SY, FA ja EK
 • Markiinointivideoiden ja muun materiaalin hyväksikäyttö
 • Vuosittaiset yhteistoimintajäsentemme tuote. ja palveluesittelyt vuosikokouksen yhteydessä
 • Ryhmämatkat kansainvälisiin ammatillisiin konventioihin ja messuille
 • Yhteistyöprojekteja yhteistoimintajäsenten kanssa
 • Jäsenenä vaikuttamismahdollisuus tuotekehitykseen, standardeihin ja testaustoimintaan
 • Yritysesittely jäsentiedotteessa
 • Toimialavertailujen ja tilastojen käyttö omassa liiketoiminnassa
 • Rekrytointi- ja oppisopimusmateriaali
 • Myynninedistämismateriaali
 • Turvaurakoitsijat ry:n suosittelema asianajotoimiston käyttö sopimushinnalla riita- ja ongelmatilanteissa: Asianajotoimisto Bardy Rahikkala, Jukka Rahikkala, 044-0400004, sopimus- ja kilpailuoikeus

Jäsenmaksuluokat:

Liikevaihto: Jäsenmaksu/vuosi
alle 0,25 M€ 1 000 €
0,25 – 0,4 9M€ 1 250 €
0,5 – 0,99 M€ 1 450 €
1,0 – 2,49 M€ 1 650 €
2,5 – 4,99 M€ 2 000 €
5,0 – 9,99 M€ 2 200 €
yli 10 M€ 2 600 €

Lisäksi jokaisesta sivutoimipisteestä veloitetaan 650 €/vuosi