Ajankohtaista

Yli 80 % liiton jäsenyrityksistä hakenut elinkeinolupaa

Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luvanvaraiseksi

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyy 31.12.2018, jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta. Lähes koko yksityinen turvallisuusala tuli luvanvaraiseksi 1.1.2017, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muuttui ja vartioimisliiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta sekä turvasuojaustoiminta tulivat ko. lain piiriin samoilla vastuilla ja velvoitteilla.

Laki koskee ansiotarkoituksessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa toimintaa, eli ns. omavalvonta on jatkossakin sallittua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, jos yrityksen turvallisuusosasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai taloyhtiö sähköisen lukitusjärjestelmän muutokset itse, se on mahdollista. Esimerkiksi kunnan vuokrataloyhtiön oma isännöitsijä saa tehdä lukitusjärjestelmiin muutoksia ilman elinkeinolupaa, tai yrityksen oma huoltomies oman kiinteistön oviympäristön korjauksia. Työt ovat elinkeinoluvan varaisia heti, jos isännöintitoimisto tekee ko. töitä isännöimälleen taloyhtiölle, johon sillä on sopimussuhde tai huoltoyhtiö korjaa asiakasyrityksen tai taloyhtiön oviympäristöä.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa jatkossa suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan omaava yritys ja näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti. Tilaajan tulisi ennen tilausta tarkistaa, että yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa voimassa.  Asiakkaan olisi aina hyvä pyytää asentajalta turvasuojaajakorttia nähtäväksi, sillä se kertoo myös lainmukaisesta toiminnasta. Tarkistuksen voi tehdä poliisin nettisivuilta, jossa näkyy kaikki elinkeinoluvan haltijat tai Turvaurakoitsijaliiton nettisivuilta, joilla on ajantasainen lista liiton jäsenyritysten elinkeinoluvista. https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yritykset
Jo yli 80 % liiton jäsenyrityksistä on elinkeinolupa haettuna.
Yrityksen, jolla ei ole turvallisuusalan elinkeinolupaa, tulee lopettaa toimintansa siihen asti, kunnes elinkeinolupa on myönnetty.

Jatkossa myös turvaurakointia harjoittavissa, vähintään viisi henkeä työllistävissä yrityksissä on joko lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut vastaava hoitaja, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti.  Turvaurakoitsijaliiton kaikilla jäsenyrityksillä ja lähes kaikilla niiden toimipisteillä on vähintään yksi koulutettu vastaava hoitaja.
 

Mitkä työt vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan?
Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen ja asennukseen liittyvät työt ovat kaikki luvanvaraisia. Näitä ovat mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin. Näihin kuuluvat olennaisesti myös lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaamaan.

Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät pääkäyttäjätyöt ovat pitkälti luvanvaraisia ja käsittävät esimerkiksi lukon tai lukijan ohjelmointityön etänä, oven aukiohjauksen, lukijan liittämisen kulkualueeseen ja kaikki kulkualueitten muutostyöt järjestelmissä.

Myös kulunvalvontaan ja -seurantaan liittyvät tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia. Näihin kuuluvat mm. kiinteistöjen koodilukon koodien vaihdot kulunvalvontajärjestelmän muuttamistöinä ja kerrostalon porrasovien aikaohjauksen vaihdot lukitusjärjestelmän muuttamistöinä. Näihin luvanvaraisiin tehtäviin luonnollisesti kuuluvat kulunvalvontajärjestelmien ja niiden lukijoiden, ovipäätteiden ja rasioiden, sekä rikosilmoitinlaitteisiin liittyvien komponenttien asennukset, muutokset ja korjaukset.

Mitkä turvasuojausalan tehtävät eivät vaadi elinkeinolupaa?
Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtävistä pois ja näihin kuuluvat mm. kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä muiden järjestelmien kaapelointityöt. Myöskään avainluovutukset ja -palautukset eivät ole luvanvaraista toimintaa, eli kun asukkaalle/asiakkaalle annetaan avain, kuitataan se järjestelmään ja otetaan siihen asukkaan tai asiakkaan kuittaus. Toisin sanoen huoltoyhtiöt ja isännöintiyritykset saavat näitä tehtäviä jatkossakin hoitaa ilman elinkeinolupaa. Mikäli mukaan otetaan sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnointi, jossa lisätään tai poistetaan kulkuoikeuksia tai avaimia, yritys tarvitsee elinkeinoluvan.  Yksittäisistä tyypillisistä huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä ovensulkijan vaihto ei lupaa edellytä.

Lisätietoja turvallisuusalan elinkeinoluvasta:

https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat

https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista

Lukkoseppien SM-kisat 21.9.2018

Lukkoseppien SM-kisat Helsingissä 21.9.2018 Turvaurakoitsijaliiton, Lukkoseppämestarikillan ja AEL:n järjestämissä toisissa lukkoseppien SM-kisoissa oli kaksi sarjaa; alle 5 v alalla työskennelleet ja yli 5 v alalla työskennelleet. Kisatehtäviä oli 7, joista kirjallisella kokeella oli suuri painoarvo, koska siinä käsiteltiin asioita, joita lukkosepän on työssään osattava ja tiedettävä. Kirjallisissa tehtävissä oli case-tapauksia ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Käytännön tehtävärasteilla oli kameravalvontajärjestelmän käyttöönotto ja tallenteen hakeminen, kulunvalvontarastilla kilpailijoiden piti etsiä vika järjestelmästä ja korjata se. Elektromekaanisen lukituksen rastilla piti poistaa kadonnut avain järjestelmästä ja todentaa poisto lokitiedostosta. Perinteisempään lukkosepän työhön liittyviä rasteja olivat vanhan lukon purkaminen ja avaimen tietojen lukeminen avainpesästä ja Abloy Exec-avainpesän kasaaminen osista. Viimeisenä oli ulkomainen riippulukon tiirikointi, joka osoittautui vaikeimmaksi tehtäväksi, sillä vain yksi kisaaja molemmista sarjoista selvitti tehtävän määräajassa (15 min).

’Junioreiden’ sarjan voitti Joni Rantalainen Itä-Helsingin Lukko Oy:stä ja ’senioreiden’ sarjan Mikko Veitonen AM Security Oy, Turku.

 

Turvaurakoitsijaliitto antaa kunniamaininnan täysin pistein kirjallisen kokeen suorittaneelle helsinkiläisen Arvolukko Oy:n Heikki Kuittiselle, joka täydellisten vastausten lisäksi antoi ratkaisuehdotuksia ongelmiin. Vastauksia tullaan käyttämään lukkosepän ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.

 

Koko kilpailun voittaja, Joni Rantalainen ja hänen työnantajayrityksensä Itä-Helsingin Lukko Oy vastaanottivat kiertopalkinnon juhlavin menoin Finnish Security Awards -gaalassa Helsingissä Vanhalla Ylioppilastalolla 10.10.2018

 

Kilpailijat olivat tyytyväisiä kilpailuun ja kokivat oppineensa myös uutta päivän aikana. Ensi vuonna uudestaan!

Lähes puolella liiton jäsenyrityksistä elinkeinolupa

Turvaurakoitsijaliiton jäsenyritykset ovat hakeneet poliisihallitukselta turvallisuusalan elinkeinolupia tasaisella tahdilla. Nyt jo lähes puolelle jäsenyrityksistä on elinkeinolupa myönnnetty. Viimeisimpinä elikeinoluvan ovat saaneet Espoonlahden Lukko ja Lasi Espoosta sekä Helsingin Avain-Palvelu Helsingistä. Siirtymäaikaa on jäljellä puoli vuotta, ja tänä aikana on kaikkien hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä harjoittavien yritysten haettava elinkeinolupaa.

Turvaurakoitsijaliiton vuosikokoustapahtuma Seinäjoella 20.-21.4.2018

Tervetuloa Turvaurakoitsijaliiton vuosikokoustapahtumaan  Hotelli Sorsanpesään, Seinäjoelle!

Tässä tapahtuman koko alustava ohjelma

Ajan Lukko Oy:lle turvallisuusalan elinkeinolupa

Poliisihallitus on myöntänyt  tamperelaiselle Ajan Lukko Oy:lle 12.2.2018 turvallisuusalan elinkeinoluvan. Yrityksen vastaavina hoitajina toimivat Ari Karjalainen, Esa Karjalainen ja Mia Toivonen.

Kaksi uutta elinkeinolupaa liiton jäsenyrityksille

Poliisihallitus on myöntänyt turvallisuusalan elinkeinoluvan helsinkiläiselle Paraslukko Oy:lle ja mänttäläiselle Mäntän lukitus- ja turvatekniikka Oy:lle.

Paraslukon vastaavana hoitajana toimii toimitusjohtaja Arto Keinonen ja Mäntän lukitus- ja turvatekniikan vastaavana hoitajana  hallituksen puheenjohtaja Ville Nurminen. Tähän mennessä turvallisuusalan elinkeinolupaa on hakenut ja se on myönnetty yhdelletoista liiton jäsenyritykselle.

Itä-Helsingin Lukolle turvallisuusalan elinkeinolupa

Poliisihallitus on myöntänyt Itä-Helsingin Lukolle turvallisuusalan elinkeinoluvan 29.1.2018. Tiia Kuparinen toimii yrityksen vastaavana hoitajana.

Alkuvuoden uutisia: iLOQ Oy, Turvaexpertit Helsinki Oy ja Hyvinkään Turvalukko Oy

iLOQ vahvistaa myynti- ja markkinointiorganisaatioitaan


Joni Lampinen markkinointijohtajaksi

Joni Lampinen on nimitetty iLOQin markkinointijohtajaksi 8.1.2018. Lampisella on vahva markkinoinnin ja myynnin kokemus, ja hän on menestyksekkäästi kehittänyt ja toteuttanut markkinointi- ja brändistrategioita monimutkaisessa monikansallisessa liiketoimintaympäristössä. Markkinointijohtajana Joni vastaa myös uuden liiketoiminnan kehittämisestä ja kuuluu iLOQin johtoryhmään. Ennen siirtymistään iLOQiin Joni on työskennellyt markkinointijohtajana Danfoss Drivesissä.


Tomi Karjalainen Pohjois-Euroopan myyntijohtajaksi
Tomi Karjalainen on nimitetty 1.4.2018 alkaen iLOQin Pohjois-Euroopan myyntijohtajaksi (CSO Northern Europe). Tomi jatkaa iLOQin johtoryhmän jäsenenä.


Pauli Pukari Keski-Euroopan myyntijohtajaksi
Nykyinen Suomen myyntijohtaja Pauli Pukari on nimitetty iLOQin Keski-Euroopan myyntijohtajaksi (CSO Central Europe) ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2018 alkaen sijaintipaikkanaan Stuttgart Saksa. Pauli vastaa myynnin kehittämisestä ja uusien maayhtiöiden perustamisesta Keski-Euroopan markkinoilla osana iLOQin kasvustrategiaa.


Toni Päivinen Suomen myyntijohtajaksi
iLOQ Etelä-Suomen myyntipäällikkö Toni Päivinen nimitetty Suomen myyntijohtajaksi 8.1.2018 alkaen.

Turvaexpertit Helsinki Oy ja Visma Megaflex yhteistyöhön

Turvaexpertit Helsinki Oy on solminut yhteistyösopimuksen ja teknologia partneruuden Visma Megaflex
Oy:n järjestelmien toimittamisesta.
Yhteistyö Visma Megaflex Oy:n kanssa tukee yrityksemme strategiaa tarjota asiakkaillemme monipuolisia
kulkemisen ratkaisuja.
Megaflex järjestelmiin voidaan liittää perinteisien kulunvalvontaratkaisuiden lisäksi työaika-,
projektiseuranta- ja IoT ratkaisuja.
Lisätietoja antaa Asiakkuuspäällikkö Janne Ämmälä numerosta 050 438 1064 tai sähköpostitse:
janne.ammala@turvaexpertit.fi

Hyvinkään Turvalukko Oy:lle vuoden 2018 ensimmäinen turvallisuusalan elinkeinolupa.

Hyvinkään Turvalukko Oy on saanut turvallisuusalan elinkeinoluvan 19.1.2018 ensimmäisenä turvaurakoitsijaliiton jäsenyrityksenä vuonna 2018. Yrityksen vastaavana hoitajana toimii Virpi Sirola