Ajankohtaista

Turvaexpertit Helsinki Oy:lle Abloy OS

Turvaexpertit Helsinki Oy ja Abloy Oy ovat solmineet Abloy OS käyttöjärjestelmän jakelijasopimuksen 24.10.2017.
Suomessa kehitetty Abloy OS skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaan ja on valmis vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Lue tiedote tästä

 

Turvallisuusalan elinkeinolupa myönnetty Turvaexperit Helsinki Oy:lle ja LukkoLuket Oy:lle

Turvallisuusalan elinkeinolupa on myönnetty Turvaexpertit Helsinki Oy:lle sekä LukkoLuket Oy:lle Tampereella.

Turvaexpertit Helsinki Oy:n vastaavana hoitajana toimii Niklas Rantanen ja LukkoLuket Oy:n vastaavana hoitajana toimii Tomi Katajisto.

Lue  Turvaexpertit Helsinki Oy:n tiedote tästä

Lue LukkoLuket Oy:n tiedote tästä

Ensimmäinen turvallisuusalan elinkeinolupa myönnetty liiton jäsenyritykselle

Riihimäen Lukkohuolto Oy:lle on myönnetty tuvallisuusalan elinkeinolupa ensimmäisenä Turvaurakoitsijaliiton jäsenliikkeistä.
Yrityksen vastaavaksi hoitajaksi on nimetty toimitusjohtaja, lukkoseppämestari Jouni Vesanto.

Turvallisuusalan elinkeinolupa (entinen vartioimisliikelupa) on laajentunut vuoden 2017 alusta kattamaan koko yksityisen turvallisuuspalveluiden alan. Vartioimisliiketoiminnan lisäksi turvasuojaustoiminnasta ja järjestyksenvalvontatoiminnasta tuli luvanvaraista. Jokaisen turvasuojausalan yrityksen, joka suorittaa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, tulee hakea turvallisuusalan elinkeinolupaa vuoden 2018 loppuun mennessä, sillä lain siirtymäaika päättyy 1.1.2019. Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät käsittävät mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestelmien, kulunvalvontajärjestelmien ja hälytysjärjestelmien asentamisen, muuttamisen ja korjaamisen (niihin liittyviä kaapelointitöitä lukuun ottamatta), joten turvasuojauspuolen uusi elinkeinolupa tulee koskemaan noin 250-300 yritystä. Vartioimisliikelupa on ollut noin 250 yrityksellä, joista 200 on ilmoittanut harjoittavansa myös turvasuojaustoimintaa antaessaan turvallisuusalan elinkeinoluvan jatkamisilmoituksen tänä vuonna.

Lain tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen sekä viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välisen yhteistyön edistäminen.  Turvallisuusalan elinkeinolupa edellyttää siten uusilta luvanhaltijoilta erikoisammattitutkinnolla pätevöitetyn vastaavan hoitajan nimeämistä sekä erinäisten ilmoitusten tekemistä poliisille joko vuosittain tai muutoksen tapahtuessa. Yrityksen vastuuhenkilöiden taustat tutkitaan ennen luvan myöntämistä ja muutoksista mm. hallintoelimissä tulee ilmoittaa poliisille 7 vuorokauden kuluessa. Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa edelleenkin teettää vain turvasuojaajakortin omaavilla henkilöillä.

 

Oulun Lukitustekniikka Oy Liiton jäseneksi

Suomen Turvaurakoitsijaliiton hallitus on hyväksynyt Oulun Lukitustekniikka Oy :n liiton jäseneksi.

Oulun Lukitustekniikka Oy on vuonna 2008 perustettu lukitus- ja turvallisuusalan ammattilaisyritys, jonka palvelutarjonta tähtää asiakkaiden turvatarpeiden ratkaisemiseen kaikilla alueilla.

Yritys on oululainen perheyritys, joka tarjoaa osaamista sekä yritysten että yksityishenkilöiden tarpeisiin. Yrityksen palveluksessa on lukkoseppä jo kolmannessa polvessa, joten perinteitä riittää. Yrittäjä Silja Wallstedtin lisäksi liikkeessä on yhteensä 4 lukkoseppää.

Yritys arvostaa ja vaalii oviympäristöön liittyviä lukkosepäntaitoja, osaaminen kattaa myös erilaiset sähköiset ratkaisut yksittäisistä lukoista sähköisiin järjestelmiin ja oviautomatiikkaan asti.

Peter Östmanista liiton uusi puheenjohtaja

Turvaurakoitsijaliiton vuosikokous on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen toisen kauden kansanedustaja Peter Östmanin.
Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen. Hänellä on pitkä tausta turvaurakoinnista, sillä hän toimi alalla yrittäjänä ja myös liiton toimitusjohtajana ennen politiikkaan siirtymistä. Hallituskokemusta liitosta on kahdelta vuosikymmeneltä.

1. varapuheenjohtajaksi valittiin Tero Tuominen, Viria Securi Oy:stä ja 2. varapuheenjohtajana jatkaa Jari Piironen, Arvolukko Oy:stä

Uusia hallituksen jäseniä ovat Hannu Kauppila, Suomen Turvatekniikka Oy:stä ja Ari-Matti Kesti, AM Security Oy:stä.

Hallituksessa jatkavat Veli Huotari, Certego Oy, Satu Keurulainen, Nykylukko Oy, Katri Koskela, Itä-Helsingin Lukko Oy ja Petteri Viitaniemi, BLC Turva Oy..

 

 

Ensimmäiset lukkoseppien Suomenmestarit

Historian ensimmäiset lukkoseppien Suomenmestaruuskisat pidettiin AEL:n tiloissa 14.2.2017. Kilpailussa oli kaksi sarjaa, alle viisi vuotta alalla työskennelleet ja yli viisi vuotta alalla työskennelleet. 'Juniorisarjan' voitti Janne Oksanen Avain-Asema Oy:stä Helsingistä ja 'seniorisarjan' ja koko kisan Ari Mustalahti AM Lukkoasema Oy:stä Tampereelta. Molemmat voittajat saavat Abloyn tarjoaman hienon palkinnon vuosikokouksen yhteydessä ja Arille luovutetaan myös SM-kisojen kiertopalkinto.

Turvallisuus & Riskienhallintalehdessä on kilpailusta iso artikkeli. Lue artikkeli tästä

Lukkoseppien ensimmäiset SM-kisat 14.2.2017

HISTORIAN ENSIMMÄISET LUKKOSEPPIEN SUOMENMESTARUUSKISAT OVAT TÄÄLLÄ!

Onko Sinulla töissä Suomen taitavin lukkoseppä? Vai oletko Sinä Suomen taitavin lukkoseppä? Vain kisaan osallistumisella asia selviää!

Turvaurakoitsijaliitto järjestää yhteistyössä AEL:n ja Lukkoseppämestarikillan kanssa ensimmäiset lukkosepille tarkoitetut Suomenmestaruuskisat!
Kilpailu pidetään AEL:ssä, Helsingin Malminkartanossa 14.2.2017 ja kisakategorioita on kaksi: alle viisi vuotta alalla työskennelleet ja yli viisi vuotta alalla työskennelleet.

Kilpailutehtäviin kuuluu kytkemistä, vanhan lukon tuntemista, työstöä, tiirikointia sekä kirjallisia tehtäviä pieni pilke silmäkulmassa. Verenmaku suussa kisaaminen sekä liika vakavuus on kiellettyä!
Vain voittajat julkistetaan, eli pelissä ei menetä edes kasvojaan, vaikkei voittoa tulisikaan!


Kilpailun voittajat saavat maineen ja kunnian lisäksi hyvät palkinnot. Molempien kategorioiden voittajien  työnantajat palkitaan myös hyvin,  lisäksi koko kilpailun voittajasta ja hänen työnantajayrityksestään kirjoitetaan artikkelit AvainUutisiin sekä Turvallisuus & Riskienhallinta-lehteen.

Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on Turvasuojaajakortti, joka tulee näyttää kilpailuun tultaessa. Kilpailijoille tarjotaan lounas AEL:n ravintolassa. Kilpailun kesto on noin neljä tuntia ja tarkempi aikataulu lähetetään kilpailijoille noin viikkoa ennen kilpailua.


Ilmoita yrityksenne kilpailija tai itsesi (ja kilpailukategoria) mahdollisimman pian vastaamalla tähän sähköpostiin, mutta viimeistään 3.2.2017 mennessä!

Tervetuloa historian ensimmäisiin Suomenmestaruuskisoihin!!!


Suomen Turvaurakoitsijaliitto, Lukkoseppämestarikilta ja AEL

Turvallisuusalan elinkeinolupa

 

Turvallisuusalan elinkeinolupaan liittyvät asetukset allekirjoitettiin lokakuun lopulla ja ne astuivat voimaan 1.1.2017 yhdessä uuden LYTP:n kanssa. Mikä sitten muuttuu, vai muuttuuko mikään?

Turvasuojaajakortti on jatkossa yrityssidonnainen ja yrityksen nimi merkitään korttiin ja mikäli työnantaja vaihtuu, on korttia haettava uudestaan. Lisäksi turvasuojaajakorttiin voidaan merkitä julkisessa veronumerorekisterissä oleva veronumero, tällöin kortti vastaa tiedoiltaan yhteisillä rakennustyömailla vaadittavaa kuvallista tunnistekorttia. Vuoden 2017 alusta turvasuojausta harjoittavat yritykset voivat hakea turvallisuusalan elinkeinolupaa, kunhan yrityksessä on vastaavan hoitajan pätevyyden suorittanut henkilö ja elinkeinolupaa on haettava viimeistään 31.12.2018, kun kahden vuoden siirtymäaika päättyy.
Turvallisuusalan elinkeinoluvan mukana tulee uusia vastuita ja velvoitteita, kuten vuosi-ilmoitusten tekeminen, henkilöstötietojen ylläpitäminen turvasuojaajista ja vastaavista hoitajista, toimeksiantosopimukset ja muutosilmoitusten teko Poliisihallitukselle. Elinkeinolupaa haettaessa yrityksen tulee antaa tiedot vastuuhenkilöistään, täten aiemman lisäksi myös vastuuhenkilöiden taustat tutkitaan, tällä pyritään estämään rikollisen aineksen soluttautuminen turvasuojausta harjoittaviin yrityksiin.
Suurin muutos nykyiseen lakiin elinkeinoluvan lisäksi on jokaiseen yritykseen tuleva vastaava hoitaja, joka pitää huolta siitä, että yritys toimii lain määräämällä tavalla. Vastaavan hoitajan on oltava tosiasiallisesti yrityksen palveluksessa ja hän voi olla vain ko. yrityksen vastaava hoitaja.
Vastaavan hoitajan koulutuksesta on käyty pitkää vuoropuhelua Sisäministeriön ja Poliisihallituksen kanssa. Sisäministeriö antoi Valtioneuvoston asetuksen kanssa samaan aikaan asetuksen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta. Turvaurakoitsijaliitto ajoi voimakkaasti lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon hyväksymistä vastaavan hoitajan pätevyydeksi turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon rinnalla, ja se toteutui. Kiitokset tästä kuuluu Satasecurity Oy Porin Lukon toimitusjohtaja Jukka Kehusmaalle, joka sinnikkäästi jaksoi vääntää asiasta kättä eri tahojen kanssa! Asetusluonnoksessa ainoana vastaavan hoitajan pätevyytenä oli turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, mutta lopullisessa asetuksessa hyväksytään kolme eri erikoisammattitutkintoa vastaavan hoitajan pätevyydeksi, mikäli yritys harjoittaa ainoastaan turvasuojaustoimintaa. Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon lisäksi hyväksytään sähköyliasentajan ja tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinnot, mikäli tutkinnossa on joko turvallisuuslainsäädäntö tai turvallisuusnormit- ja ohjeet suoritettuna.
Turvaurakoitsijaliitto antaa jäsenyrityksilleen yksityiskohtaista neuvontapalvelua turvallisuusalan elinkeinoluvasta ja sen hakemisesta heti vuodenvaihteen jälkeen.

Jyri Aho vuoden Abloy-myyntimies

Abloy Oy:n vuotuisessa Abloy-lukkoliikekokouksessa palkitaan perinteisesti ansioitunut turvaurakoitsija vuoden myyntimies -tittelillä. Lokakuun alkupuolella Dubrovnikissa pidetyssä Abloy-lukkoliikekokouksessa Abloy Oy valitsi Jyri Ahon Avain-Asema Oy:stä vuoden Abloy-myyntimieheksi.  Jyri on järjestyksessä 21:s henkilö, jolle tämä titteli on myönnetty.
Abloy Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Jari Perälä perusteli tämän vuoden valintaa mm. seuraavasti: ”Jyrin valinnan tärkeimpinä kriteereinä ovat pitkäjänteinen työ Abloy-tuotteiden parissa ja merkittävä Abloy-tuotteiden myynnin edistäminen. Jyri on myös panostanut oman liiketoiminnan kehittämiseen merkittävästi. Hän edustaa uutta sukupolvea, hän on muutosvalmis ja erittäin sosiaalinen ja positiivinen persoona. Jyri omaa myös aktiivisen myyntiotteen ja ymmärtää työssään asiakkaitten arvon.”
Jyri Aho on ollut töissä Avain-Asema Oy:ssä vuodesta 2003. Hän luotsaa yrittäjän Pertti Lievosen oikeana kätenä kahdenkymmenen hengen tiimiään ammattitaidolla. Jyri on monessa mukana, hän on ollut Turvaurakoitsijaliiton hallituksessa ja eri työryhmissä ja hän suoritti turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon liiton pilottiryhmässä tämän vuoden alussa.
”Vuoden myyntimiehen titteli on mieluisa tunnustus niin minulle kuin koko firmalle pitkäjänteisestä työstä alan huipputuotteitten kanssa.  On hienoa tehdä työtä Abloyn kanssa Abloy-tuotteiden parissa jatkossakin”, toteaa vuoden Abloy-myyntimies Jyri Aho.Kuva: Kalle Kirjalainen