Yleistä

Turvallisuusalan elinkeinolupa ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Turvallisuusalan elinkeinolupa (entinen vartioimisliikelupa) laajentui vuoden 2017 alusta kattamaan koko yksityisen turvallisuuspalveluiden alan. Vartioimisliiketoiminnan lisäksi turvasuojaustoiminnasta ja järjestyksenvalvontatoiminnasta tuli luvanvaraista. Jokaisen turvasuojausalan yrityksen, joka suorittaa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, tulee hakea turvallisuusalan elinkeinolupaa vuoden 2018 loppuun mennessä, sillä lain siirtymäaika päättyy 1.1.2019. Hyväksymistä edellyttävät turvasuojaustehtävät käsittävät mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestelmien, kulunvalvontajärjestelmien ja hälytysjärjestelmien asentamisen, muuttamisen ja korjaamisen (niihin liittyviä kaapelointitöitä lukuun ottamatta).

Lain tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen sekä viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välisen yhteistyön edistäminen.  Turvallisuusalan elinkeinolupa edellyttää siten uusilta luvanhaltijoilta erikoisammattitutkinnolla pätevöitetyn vastaavan hoitajan nimeämistä sekä erinäisten ilmoitusten tekemistä poliisille joko vuosittain tai muutoksen tapahtuessa. Yrityksen vastuuhenkilöiden taustat tutkitaan ennen luvan myöntämistä ja muutoksista mm. hallintoelimissä tulee ilmoittaa poliisille 7 vuorokauden kuluessa.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa edelleenkin teettää vain turvasuojaajakortin omaavilla henkilöillä.