Turvasuojaajakortti

Asiakkaan kannattaa aina pyytää nähtäväksi turvasuojaajakorttia, kun henkilö tulee asentamaan lukitus- ja turvalaitejärjestelmiä, sillä voimassa oleva kortti on tae lainmukaisesta toiminnasta.

Kaikilla turvaurakointiliikkeen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka suorittavat hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä tulee olla voimassa oleva turvasuojaajakortti. Näitä tehtäviä ovat sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen. Siten kaikilla lukkosepillä ja turvalaitejärjestelmäasentajilla kortti on lain mukaan oltava. Turvasuojaajan on pidettävä kortti hyväksymistä edellyttävissä turvasuojaustehtävissä mukanaan ja esitettävä se pyydettäessä toimeksiantajan edustajalle, turvasuojaajan työnantajalle, muulle työhönsä liittyvälle henkilölle sekä valvontaviranomaiselle (poliisilaitoksen tai poliisihallituksen edustajalle).

Mitä sitten turvasuojaajaksi hyväksyminen vaatii?

Turvasuojaajan on oltava turvasuojaustehtäviä suorittava, vähintään 18 vuotta täyttänyt, hänet tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja hän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva turvasuojaajaksi. Poliisilaitos hyväksyy turvasuojaakorttihakemuksen ja kortti on voimassa enintään viisi vuotta. Turvasuojaajakortti on aina sidoksissa työnantajayritykseen, mikäli turvasuojaaja vaihtaa työpaikkaa, on vanha kortti mitätöitävä ja uusi haettava uuden työnantajan yhteystiedoin.