Liiketilojen turvatarkastus

Liike- ja työpaikkahuoneistojen murtoturvallisuuden tarkastaminen on viisainta jättää ammattimiehen tehtäväksi.

Tarkastuksessa käydään läpi kohteen rakenteellinen suojaus ja annetaan siitä ammattimiehen lausunto tarkastuslomakkeella, joka samalla toimii muistilistana siitä, mitä tarkastuksessa käydään läpi. Tarkastuslausunto ei velvoita tarkastuksen tilaajaa ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin.

Tarkastuksen yhteenvedossa turvallisuustasoa verrataan Finanssiala ry:n rakenteellisesta murtosuojauksesta julkaisemien ohjeiden suojaustasoihin.

Tarkastuspöytäkirja on ammattimiehen käsitys vallitsevasta rakenteellisen turvallisuuden tasosta kohteessa.

Tarkastus tehdään huolellisesti ja ammattimiehen kokemuksella. On kuitenkin mahdollista, että kohteessa on puutteita -piilossa olevia rakenteita, tilaajalta saatuja puutteellisia tietoja tms. - joita ei tarkastuksessa huomata ja joista ei tule mainintaa pöytäkirjaan. Turvatarkastus ei siten voi taata, että kohteen suojaus ehdottomasti noudattaisi pöytäkirjan merkintöjä.

Tarkastus ei kohdistu turvallisuusjärjestelmien tai -järjestelyjen toimivuuden toteamiseen. Turvatarkastuksessa pyritään vain toteamaan mahdollisten järjestelmien ja järjestelyjen olemassaolo.

Tarkastuslomakkeen saat avatuksi klikkaamalla tästä