Yleistä

Turvaurakoitsijat ry perustettiin 1970, jolloin sen nimi oli Suomen Lukkoseppäliikkeiden Liitto. Perustamiskokoukseen lähetettiin kokouskutsu 5.3.1970.  Vuonna 1995 nimi muutettiin Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry:ksi  Turvaurakoitsijat ry on nykyään  vajaan sadan teknistä suojaamista ja lukkoliiketoimintaa harjoittavan yrityksen muodostama toimialajärjestö, joka edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin. Turvaurakoitsijat ry valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa kaikkea epätervettä toimintaa turvallisuusalalla.Olemme  Suomen Yrittäjien (SY) jäsenjärjestö. 

Yhteistyöllä tulevaisuuteen - myös kansainvälisesti

Meillä on oma merkittävä roolimme yhteisten asioiden kehittelyssä ja eteenpäin viemisessä. Asiantuntemustamme on käytetty ja käytetään turvallisuusalan lainsäädännön ja määräysten valmistelussa. Mielipidettämme kysytään alaan liittyvissä merkittävissä asioissa.. Toimimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden, poliisin ja alan muiden järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Pohjoismaisten veljesjärjestöjen yhteistyöelimenä toimii aktiivisesti Nordkey. Eurooppalaisessa mitassa yhteistyötä harjoitetaan European Locksmith Federationin puitteissa. Se järjestää vuosittain mittavia turvallisuusalan konventioita. Turvaurakoitsijat ry:n  toimitusjohtaja Ona Gardemeister on ollut ELF:n sihteerinä vuodesta 2003.
 

Neuvontaa jäsenille ja asiakkaille

Toimistoltamme annetaan jäsenille maksutta asiantuntevaa neuvontaa turvallisuusalan ja yritystoiminnan ongelmiin. Säännöllisillä jäsentiedotteilla informoidaan alan ajankohtaisista kysymyksistä.
Opastusta saavat myös alan palvelujen käyttäjät, erityisesti turvallisuusalalla noudatettavasta kauppatavasta, palveluista ja tuotetarjonnasta.


Kehitämme  ja koulutamme alalla

Kehitämme  ja ylläpiidämme  jäsenliikkeiden muuttuviin tarpeisiin nettipohjaista turvaurakoitsijan toimintajärjestelmää, joka noudattaa kansainvälisiä laatu-, ympäristö-, ja työterveys- ja työturvallisuusstandardeja ja kattaa jäsenliikkeiden koko toiminnan lukituksesta varusteasennuksiin jalaajoihin integroituihin kiinteistöjen valvontajärjestelmiin. Julkaisemmne ohjeistuksia turvallisuuspalvelujen käyttäjille ja kerrinne monin tavon  turvallisuudesta ja suojauksesta. Järjestämme jäsenuyrityksillemme erilaisia koulutuksia ajankohtaisista aiheista useimmiten webinaarien muodossa. Kurssien ohjelmat käsittelevät yritystoimintaa, lainsäädäntöä, sopimusjuridiikkaa, työturvallisuusasioita, ym.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Olemme olleet jo reilun  20 vuoden ajan ollut kehittämässä alan ammatillista koulutusta. Työn tuloksena lukkosepän ammattitutkinnosta on muodostunut yleisesti hyväksytty ammattitutkinot ja lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneista laaja-alaisia, rakenteellisen suojauksen ja valvontajärjestelmien ammattilaisia.
 

Monessa mukana

Tekninen toimikunta seuraa tiiviisti alan teknistä kehitystä. Koulutustoimikunta seuraa ja vaikuttaa alan koulutukseen ja työvoimatarjontaan. Turvaurakkaryhmä laatii ja kerää dokumentaatiota turvaurakkaan liittyviin dokumentteihin.