Toimintajärjestelmä

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä on Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry:n jäsenliikkeilleen kehittämä selainpohjainen toimintajärjestelmäkokonaisuus. Järjestelmä on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS18001. Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluva aineisto pohjautuu liiton ja sen eri yhteistyökumppaneiden tuottamiin aineistoihin, joiden pohjalta se on muokattu ja jalostettu turvaurakoitsijoiden käyttöön soveltuvaksi kokonaisuudeksi.

Tekijänoikeudet aineistoon on Suomen Turvaurakoitsijaliitolla ja sen luvaton lainaaminen on kiellettyä. Järjestelmissä mukana olevilla yrityksillä on toimipaikkakohtainen käyttöoikeus aineistoon. Käyttöoikeus ei anna yritykselle oikeutta käyttää aineistoa kuin yhdessä, Turvaurakoitsijaliitolle ilmoitetussa käyttöpaikassa. Yrityksen tulee olla mukana järjestelmässä kaikkien turvaurakointia harjoittavien toimipaikkojensa osalta.

Käyttöoikeus ei anna yritykselle oikeutta ottaa järjestelmän ohjeista tai lomakkeista kopioita tai tulosteita muuta kuin toimipaikassa tarvittavaa käyttöä varten. Yrityksellä ei ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan kolmannelle eikä oikeutta luovuttaa aineistoa tai sen osia kolmannelle.

Mikäli yritys eroaa tai erotetaan järjestelmästä, kaikki tiedostot, kopiot ja tulosteet on palautettava Turvaurakoitsijaliittoon ja kaikki järjestelmiin viittaavat tunnusmerkit yrityksen ulkoasussa, lomakkeissa tms. on poistettava viipymättä.

Toimintajärjestelmän teknisestä ja tietojärjestelmien toiminnasta vastaa: Sunprofile Oy.

Aineiston sisällöstä, ylläpidosta ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa: Suomen Turvaurakoitsijaliitto.                                                                                                                           

Laatupäällikkönä toimii Markku Koivisto, Watit Consulting Ky, p. 040-7708820