Tietoa liitosta

Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry perustettiin 1970, jolloin sen nimi oli Suomen Lukkoseppäliikkeiden Liitto. Perustamiskokoukseen lähetettiin kokouskutsu 5.3.1970.  Turvaurakoitsijaliitto on nykyään  vajaan sadan teknistä suojaamista ja lukkoliiketoimintaa harjoittavan yrityksen muodostama toimialajärjestö, joka edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin. Liitto valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa kaikkea epätervettä toimintaa turvallisuusalalla. Liitto on Suomen Yrittäjien (SY) jäsenjärjestö. 
 

Yhteistyöllä tulevaisuuteen

Liitolla on oma merkittävä roolinsa yhteisten asioiden kehittelyssä ja eteenpäin viemisessä. Liiton asiantuntemusta on käytetty ja käytetään turvallisuusalan lainsäädännön ja määräysten valmistelussa. Liiton mielipidettä kysytään merkittävistä asioista. Liitto toimii yhteistyössä vakuutusyhtiöiden, poliisin ja alan muiden järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Liiton edustajia kuullaan ja heidän halutaan kertovan mielipiteensä turvallisuudesta
 

Yhteistyötä myös kansainvälisesti

Pohjoismaisten veljesjärjestöjen yhteistyöelimenä toimii aktiivisesti Nordkey. Eurooppalaisessa mitassa yhteistyötä harjoitetaan European Locksmith Federationin puitteissa. Se järjestää vuosittain mittavia turvallisuusalan konventioita. Liiton toimitusjohtaja Ona Gardemeister on ollut ELF:n sihteerinä vuodesta 2003.
 

Neuvontaa jäsenille ja asiakkaille

Liiton toimistosta annetaan jäsenille maksutta asiantuntevaa neuvontaa turvallisuusalan ja yritystoiminnan ongelmiin. Säännöllisillä jäsentiedotteilla informoidaan alan ajankohtaisista kysymyksistä.
Opastusta saavat myös alan palvelujen käyttäjät, erityisesti turvallisuusalalla noudatettavasta kauppatavasta, palveluista ja tuotetarjonnasta.


Tutkittua tietoa

Liitto teettää säännöllisesti toimialan kehittymisestä tutkimuksia, joissa on varsin perusteellisesti selvitelty liiketoiminnan perustietoja. Liitto tekee myös itse selvityksiä, joissa oman toimialan erityispiirteitä verra-taan lähellä oleviin muihin toimialoihin.


Liitto kehittää alaa

Liitto  kehittää ja ylläpitää jäsenliikkeiden muuttuviin tarpeisiin nettipohjaista turvaurakoitsijan toimintajärjestelmää, joka noudattaa kansainvälisiä laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusstandardeja ja kattaa jäsenliikkeiden koko toiminnan lukituksesta varusteasennuksiin ja valvontajärjestelmiin.
 

Liitto valistaa

Liitto on julkaissut ohjeistusta turvallisuuspalvelujen käyttäjille. Liitto on mukana messuilla ja näyttelyissä kertomassa turvallisuudesta ja suojauksesta. Liiton edustajat pitävät pyydettäessä esitelmiä rakenteellisesta turvallisuudesta ja sen suunnittelusta.


Alan peruskoulutus

Liitto on jo yli 20 vuoden ajan ollut kehittämässä alan ammatillista peruskoulutusta. Työn tuloksena luk-kosepän ammattitutkinnosta on muodostunut yleisesti hyväksytty perustutkinto ja lukkoseppämestarin ammattitutkinnon suorittaneista laaja-alaisia, rakenteellisen suojauksen ja valvontajärjestelmien ammattilaisia.
 

Liitto kouluttaa

Liitto järjestää jatkuvasti jäsenistölle peruskoulutusta täydentäviä kursseja ajankohtaisista aiheista. Kurssien ohjelmat käsittelevät yritystoimintaa, lainsäädäntöä, sopimusjuridiikkaa, työturvallisuusasioita, ym.


Monessa mukana

Liiton tekninen toimikunta seuraa tiiviisti alan teknistä kehitystä. Koulutustoimikunta seuraa ja vaikuttaa alan koulutukseen ja työvoimatarjontaan. Liiton nimeämät asiantuntijat suorittivat VTT:n toimeksiannosta standardien mukaisia käytännön murtokokeita alan tuotteille, joille haetaan vakuutusyhtiöiden hyväksyntää.