Julkaisut

Luvanvaraiset turvasuojaustehtävät

Turvallisuusalan elinkeinoluvan siirtiymäaika päättyy 31.12.2018. Lue alla olesta listasta, mitkä turvasuojausalan tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia ja mitkä eivät. Listaa päivitetään tarvittaessa.

 

Luvanvaraiset turvasuojaustehtävät

Työvoiman saatavuuteen panostaminen on tärkein haaste

Viimeisen vuoden aikana talouskasvu on piristänyt koko Suomen kansantaloutta. Varsinkin rakennusalalla on ollut kova buumi, joka on osaltaan poikinut turvaurakointialan yrityksille paljon töitä. Lisäksi paremmat talousnäkymät ovat rohkaisseet korjausrakentamiseen, ja jäissä olleet turvaurakoinnin investoinnit ovat toteutuneet.

Vuosi 2016 oli turvaurakoinnissa jo selkeästi parempi liikevaihdollisesti, ja uskonkin, että yritystemme vuoden 2017 liikevaihdot ovat myös nousujohteisia.

Kova kysyntä ei kuitenkaan ole meille pelkästään positiivinen asia, sillä kasvun esteenä on monissa tapauksissa pula osaavasta työvoimasta, ja heistä kilpaillaan – välillä ”verisestikin”. Tällä hetkellä on selkeästi työntekijöiden markkinat, ja asentajien palkat ovat kohta jo monen pienyrittäjän kohdalla lähes sietämättömällä tasolla.

Turvaurakoitsijaliiton hallituksen juuri päättyneen toimintakauden keskeisiä työkenttiä ovat olleet turvallisuusalan elinkeinolupien hakeminen ja kouluttautuminen vastaavan hoitajan pätevyyden saamiseksi. Tällä hetkellä 30 jäsenyrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa, ja pelkästään esimerkiksi AEL:stä on valmistunut jo reilut sata turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintolaista.

Olemme kannustaneet hakemaan elinkeinolupaa heti, kun siihen on lainsäädännön kannalta mahdollisuus. Vielä on vajaa seitsemän kuukautta siirtymäaikaa jäljellä, joten jos joku asia ei täyttäisi lainmukaisia vaatimuksia, aikaa korjauksille vielä on. Joulukuun lopulla se on kuitenkin jo mahdotonta. Mikäli poliisihallitus ensi vuoden alkupuolella päättäisi hylätä vastaavaksi hoitajaksi ehdotetun henkilön hakemuksen, elinkeinoa ei saa jatkaa ennen kuin asia on korjattu.

Liiton hallitus linjasi myös hallituskauden tärkeimmät painopisteet toimintasuunnitelman tueksi. Työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen on tärkein yksittäinen haaste seuraavien vuosien aikana, ja se vaatii myös liiton tunnettuuden nostamista ja liiton ”brändäystä”. Hallituksessa on asiaa hoitava työryhmä, jonka tehtävänä on laatia toimenpidesuunnitelma asian toteuttamiseksi.  Turvallisuusalan elinkeinolupa antaa alan profiilinnostolle hyvän ponnahdusalustan, mutta tarvitsemme myös selkeät toimenpiteet, jotta ala saa ansaitsemansa arvostuksen ja tulee nuorille osaajille houkuttelevaksi työpaikaksi.

Lisäksi on käyty keskusteluja liikkeenjohdollisesta koulutuksesta, jotta pärjäisimme tulevaisuuden monipuolistuvassa kilpailukentässä. Yrittäjillä saattaa olla erilaisia kehittämistarpeita myynnin ja markkinoinnin, projektinhallinnan, ajankäytön ja henkilöstöjohtamisen alueilla. Näiden osa-alueiden parantaminen päivittäisessä johtamisessa auttaa tulevaisuuden entistä haastavammassa yritystoiminnassa.

Voimme vain arvailla, millaisessa toimintakentässä ja kenen kanssa kilpailemme viiden tai kymmenen vuoden päästä. Toistan vanhan liike-elämän viisauden; on pakko juosta, jotta pysyisi edes paikoillaan

Toivotan kaikille kaupallista ja hyvää kesää lomailua unohtamatta. Yrittäjän oma jaksaminen on ensiarvoisen tärkeää koko yrityksenkin kannalta!

 

Peter Östman

puheenjohtaja