Varsinainen jäsenyys

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä säännöissä ja liiton vuosikokouksen tarkemmin määräämillä ehdoilla, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa turvaurakointia ja turvallisuusalan vähittäismyyntiä.

Jäseneksi hyväksyttävältä edellytetään rehellisyyttä, tunnollisuutta, vilpittömyyttä ja ammattitaitoa, joka on osoitettu edellä tarkoitetussa yritystoiminnassa. Yhdistyksen varsinaiset ja yhteistoimintajäsenet ottaa ja erottaa hallitus.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti hallituksen vahvistamalla lomakkeella ja osoitettava hallitukselle. Hakemuksessa on ilmoitettava tarkoin lomakkeessa pyydetyt tiedot. Hallituksen tulee hankkia ne lisäselvitykset, jotka se katsoo tarvitsevansa päätöstä tehdessään. Näin saatuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina. 

Jäsenhakemuksen tutkii ja ratkaisee hallitus. Hallitus hyväksyy jäsenyyden vuoden koeajalla.
 

Hae jäsenyyttä täyttämällä: Jäsenhakulomake

 

Jäsenyys tarjoaa varsinaiselle jäsenelle:

• Liiton jäsenpalvelu ja tiedotus ajankohtaisista asioista: 4 kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen jäsentiedote, Facebook-sivut, kotisivut, pikatiedotteet tärkeistä asioista
• Pääsy liiton toimintajärjestelmään, jossa on mm. sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä ml. sisäinen ja ulkoinen auditointi
• Puhelin- ja sähköpostineuvonta työlainsäädännössä ja sopimusoikeudessa ym. 
• Osallistuminen alan yhteisten asioiden hoitoon ja vaikuttaminen alan kehitykseen liiton eri toimielimissä
• Liitto on edustettuna lukuisissa alan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä, joista jäsenet saavat ensimmäisenä raportit
• Osallistuminen liiton järjestämään ajankohtaiseen koulutus- ja kehitystoimintaan
- laki- ja sopimuskoulutus
- liikkeenjohdollinen koulutus
- taloudellinen koulutus
- yrittäjyyskoulutus
- jäsenten työntekijöille tuotekoulutusta yhdessä yhteistoimintajäsenten kanssa
- webinaarit ajankohtaisista aiheista
• Osallistuminen liiton jäsenyritysten yhteismarkkinointiin, jäsenluettelo, pöytäkalenteri, kotisivut, Facebook
• Turvaurakan hankintajärjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa (esim. tarjousasiakirjat)
• Verkostoituminen kollegoiden ja muiden alan vaikuttajien kanssa
• Asiakirjamallit: neuvonta ja apu eri tilanteissa
• Jäsenyritysten yleinen edunvalvonta, jäsenyritysten asioiden edistäminen julkisella sektorilla
• Vaikuttaminen liiton kautta yrittäjäjärjestöissä, esim. SY, FA ja EK
• Liiton markkinointimateriaalin hyödyntäminen
• Vuosittaiset liiton yhteistoimintajäsenten tuotemessut vuosikokouksen yhteydessä
• Ryhmämatkat kansainvälisiin ammatillisiin konventioihin ja messuille
• Yhteistyöprojekteja yhteistoimintajäsenten kanssa
• Jäsenenä vaikuttamismahdollisuus tuotekehitykseen, standardeihin ja testaustoimintaan
• Yritysesittely jäsentiedotteessa
• Toimialavertailujen ja tilastojen käyttö omassa liiketoiminnassa
• Rekrytointi- ja oppisopimusmateriaali
• Poistumistie NAS-standardi; työkalu liiketoiminnan laajentamiseen
• Myynninedistämismateriaali
• Liiton suosittelemat asianajotoimistot käyttöön riita- ja ongelmatilanteissa:
        Asianajotoimisto Bardy Rahikkala, Jukka Rahikkala, 044-0400004, sopimus- ja kilpailuoikeus
        Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky, Ismo Saarinen, 0400 500 242, työsuhdeasiat