Jäsenedut

TURVAURAKOITSIJALIITON JÄSENYYDESTÄ ON PALJON HYÖTYÄ, TÄSSÄ ESIMERKKEJÄ

Liiton jäsenpalvelu ja tiedotus ajankohtaisista asioista: 4 kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen jäsentiedote, Facebook-sivut, kotisivut, pikatiedotteet tärkeistä asioista

Pääsy liiton toimintajärjestelmään, jossa on mm. sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä ml. sisäinen ja ulkoinen auditointi

Puhelin- ja sähköpostineuvonta työlainsäädännössä ja sopimusoikeudessa ym. suomeksi ja ruotsiksi

Osallistuminen alan yhteisten asioiden hoitoon ja vaikuttaminen alan kehitykseen liiton eri toimielimissä

Liitto on edustettuna lukuisissa alan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä, joista jäsenet saavat ensimmäisenä raportit

Osallistuminen liiton järjestämään ajankohtaiseen koulutus- ja kehitystoimintaan

  • laki- ja sopimuskoulutus
  • liikkeenjohdollinen koulutus
  • taloudellinen koulutus
  • yrittäjyyskoulutus
  • jäsenten työntekijöille tuotekoulutusta yhdessä yhteistoimintajäsenten kanssa.

Osallistuminen liiton jäsenyritysten yhteismarkkinointiin, jäsenluettelo, pöytäkalenteri, kotisivut, Facebook

Turvaurakan hankintajärjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa (esim. tarjousasiakirjat) Verkostoituminen kollegoiden ja muiden alan vaikuttajien kanssa

Asiakirjamallit: neuvonta ja apu eri tilanteissa

Jäsenyritysten yleinen edunvalvonta, jäsenyritysten asioiden edistäminen julkisella sektorilla

Vaikuttaminen liiton kautta yrittäjäjärjestöissä, esim. SY, FA ja EK Liiton markkinointimateriaalin hyödyntäminen

Vuosittaiset liiton yhteistoimintajäsenten tuotemessut vuosikokouksen yhteydessä

Ryhmämatkat kansainvälisiin ammatillisiin konventioihin ja messuille

Yhteistyöprojekteja yhteistoimintajäsenten kanssa

Jäsenenä vaikuttamismahdollisuus tuotekehitykseen, standardeihin ja testaustoimintaan

Yritysesittely jäsentiedotteessa

Toimialavertailujen ja tilastojen käyttö omassa liiketoiminnassa

Rekrytointi- ja oppisopimusmateriaali

Poistumistie NAS-standardi; työkalu liiketoiminnan laajentamiseen

Nuorisotakuu; työkalu rekrytointiin

Myynninedistämismateriaali

Liiton suosittelemat asianajotoimistot käyttöön riita- ja ongelmatilanteissa:

Asianajotoimisto Bardy Rahikkala, Jukka Rahikkala, 044-0400004, sopimus- ja kilpailuoikeus

Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky, Ismo Saarinen, 0400 500 242, työsuhdeasiat