Turvaurakointiliike työpaikkana

Lukkoseppä ja lukkoseppämestari toimivat lukitus- ja turvaurakointiliikkeissä, jotka tarjoavat monipuolisia, ennaltaehkäisevään rikosturvallisuuteen liittyviä palveluja yrityksille (liike- ja työpaikkahuoneistot, tuotantorakennukset), kiinteistöille (kiinteistöjen suojaus), laitoksille (virastot, sairaalat) ja kuluttajille (asunnot, autot).

Näitä palveluja ovat: omaisuuden suojeluun liittyvien rikosturvallisuusriskien arviointi, tarvittavien suo-jausmenetelmien arviointi, valinta ja suunnittelu, suojaukseen liittyvän rakenteellisen ja muun teknisen suojauksen arviointi, erityisesti hälytys- ja valvontajärjestelmien suunnittelu, asennus ja kunnossapito. Palveluihin kuuluvat myös sulkemis- ja avaamislaitteiden, kuten portti- ja oviautomatiikan ja palonsulkujärjestelmien sekä palovaroitinjärjestelmien suunnittelu, asennus ja kunnossapito.

Lukkoseppä ja lukkoseppämestari toimivat erilaisissa lukitukseen ja turvallisuuteen liittyvissä asennus- ja ylläpitotehtävissä lukitusalan yrityksissä. Työssään he käsittelevät ja heillä on mahdollisuus saada haltuunsa tietoja, joiden avulla voidaan tunkeutua lukittuihin tiloihin. Työhön liittyvissä kartoitus- ja suunnittelutehtävissä on mahdollisuus saada tietoja, jotka ovat olennaisia asiakkaan kokonaisturvallisuudelle.