Koulutusväylät

Lukkosepän ammattiin valmistutaan yleensä oppisopimusteitse. Ammattiin pyrkivän on haettava oppisopimustyöpaikka, josta saa ammattitutkinnon edellyttämän työkokemuksen. Lukkoseppämestarin ammattitutkinto on alan ylempi tutkinto.
 

Lukkosepän ammattitutkinnon perusteet löydät seuraavasta linkistä:
http://www.oph.fi/download/111029_lukkoseppa_ammattitutkinto.pdf
 

Erikoisammattitutkinnon perusteet löydät tästä linkistä:
http://www.oph.fi/download/134478_Lukkoseppamestarin_erikoisammattitutkinto.pdf
 

Tutkinto muodostuu kuudesta pakollisesta osasta:

  • Turvallisuusnormit ja -ohjeet, joka on suoritettava, mikäli tutkinnon suorittaja ei ole suorittanut lukkosepän ammattitutkintoa
  • Rakenteellinen suojaus, joka on suoritettava, mikäli tutkinnon suorittaja ei ole suorittanut lukkosepän ammattitutkintoa
  • Omaisuuteen liittyvien rikosriskien hallinta
  • Turvasuojaus
  • Projektinhallinta
  • Työnjohto, asiakaspalvelu ja viestintä.

Näiden lisäksi voi tutkinnon suorittaja suorittaa osat:

  • Yrittäjyys
  • Sähkölaitteiden asennus

Tämän lisäksi alan eri päämiehet järjestävät runsaasti omiin tuotteisiinsa liittyvää täydentävää koulutusta jo ammatissa toimiville.
 

Linkit oppilaitosten sivuille

www.ael.fi