Työskentely alalla

Lukkoseppä ja lukkoseppämestari toimivat lukitus- ja turvaurakointiliikkeissä, jotka tarjoavat monipuolisia, ennaltaehkäisevään. rikosturvallisuuteen liittyviä palveluja kuluttajille (asunnot, autot), yrityksille (liike- ja työpaikkahuoneistot, tuotantorakennukset), kiinteistöille (kiinteistöjen suojaus), laitoksille (virastot, sairaalat) sekä aliurakointina uudisrakennuksiin.

Näitä palveluja ovat: omaisuuden suojeluun liittyvien rikosturvallisuusriskien arviointi, tarvittavien suojausmenetelmien arviointi, valinta ja suunnittelu, suojaukseen liittyvän rakenteellisen ja muun teknisen suojauksen arviointi, erityisesti hälytys- ja valvontajärjestelmien suunnittelu, asennus ja kunnossapito. Palveluihin kuuluvat myös sulkemis- ja avaamislaitteiden, kuten portti- ja oviautomatiikan ja palonsulkujärjestelmien sekä palovaroitinjärjestelmien suunnittelu, asennus ja kunnossapito.

Lukkoseppä ja lukkoseppämestari toimivat erilaisissa lukitukseen ja turvallisuuteen liittyvissä asennus- ja ylläpitotehtävissä lukitusalan yrityksissä. Työssään he käsittelevät ja heillä on mahdollisuus saada haltuunsa tietoja, joiden avulla voidaan tunkeutua lukittuihin tiloihin. Työhön liittyvissä kartoitus- ja suunnittelutehtävissä on mahdollisuus saada tietoja, jotka ovat olennaisia asiakkaan kokonaisturvallisuudelle.

LUKKOSEPÄN AMMATIN YLEISIÄ VAATIMUKSIA OVAT:

 • Rehellisyys ja luotettavuus
 • Palvelualttius, myyntityöhön suuntautuminen
 • Vastuuntuntoisuus, huolellisuus, sorminäppäryys
 • Kyky selviytyä suunnittelu- ja asennustehtävistä erilaisissa olosuhteissa
 • Myönteinen suhtautuminen alan nopeaan kehitykseen
 • Ajokortti
 • Tulityökortti

Lukkosepän ammattiin valmistutaan yleensä oppisopimusteitse. Ammattiin pyrkivän on haettava oppisopimustyöpaikka, josta saa ammattitutkinnon edellyttämän työkokemuksen.

Lukkosepän ammattitutkinnon perusteet löydät seuraavasta linkistä:

Lukkosepän ammattitutkinto

Lukkoseppämestarin ammattitutkinto on uusittu. Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon uusitut vaatimukset ovat astuneet voimaan 1.8.2005.

TUTKINTO MUODOSTUU KUUDESTA PAKOLLISESTA OSASTA:

 • Turvallisuusnormit ja -ohjeet, joka on suoritettava, mikäli tutkinnon suorittaja ei ole suorittanut lukkosepän ammattitutkintoa
 • Rakenteellinen suojaus, joka on suoritettava, mikäli tutkinnon suorittaja ei ole suorittanut lukkosepän ammattitutkintoa
 • Omaisuuteen liittyvien rikosriskien hallinta
 • Turvasuojaus
 • Projektinhallinta
 • Työnjohto, asiakaspalvelu ja viestintä.

NÄIDEN LISÄKSI VOI TUTKINNON SUORITTAJA SUORITTAA OSAT:

 • Yrittäjyys
 • Sähkölaitteiden asennus

Lukkoseppämestari on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) tarkoittama turvasuojaaja, jonka lukitsemis- ja järjestelmäasennukset ovat poliisin hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä. Alan ammatissa toimiminen ja myös ammattitaidon hankkimiseksi tarvittavat käytännön työtehtävät edellyttävät turvasuojaajakorttia.

Erikoisammattitutkinnon perusteet löydät tästä linkistä:

http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/naytot/lukkoseppmest_eat.pdf